צבא

  • אורי עם חברים לקורס

  • אורי עם חברים לטייס

  • אורי מנור- תמונות מהקורס

  • תמונות מקורס טייס