צבא

  • אורי בקורס טייס

  • אורי עם חברים מהבסיס

  • אורי עם חברים לקורס

  • סרן אורי מנור ז"ל – נווט חיל האויר