צבא

  • אורי ותום- בחופשה בבית

  • אורי עם חברתו שירי

  • אורי וחברים לקורס

  • אורי ושירי בביקור בבסיס