צבא

  • אורי וחברים לקורס

  • אורי מנור לפני טיסה

  • 'זובור' מסורתי בסיום הקורס

  • הרמת כוסית בבסיס