Blog

10 שנים | דינה סולימן

על אודות אורי
אורי היה מאותם ילדים מיוחדים.
כבר בשנות חייו הראשונות
היתה לי הזכות לחנך ולעצב את דמותו.
אני זוכרת את ראשית דרכו בבית הספר "אילנות"
תמיר מכולם
יפה תואר
חיוך מלבב
תלמיד מצטיין
ונעים הליכות
הערכים "עזרה לזולת" ו-"אהבת המולדת"
היו תמיד בראש מעייניו.

הכלל "היה מצויין בכל דבר"
היה נר לרגליו וניתב את כל מעשיו.
כל פעולה שעשה, כל מטלה שביצע,
תמיד שאף לבצע את המיטב.

בדרכו שלו הוכיח בגרות,
ואת חלקו בכיתה תרם ללא ליאות.
במשך השנים הפך אורי
את המצויינות להרגל.
אורי היה מסוג התלמידים
שאפשר היה לסמוך עליהם בכל משימה,
הן למודית והן חברתית
תמיד היה מוכן להתנדב ולעזור.

אך יחד עם זאת, אני זוכרת ילד של עקרונות
ילד של דעות איתנות ומוצקות
ילד ייחודי ומיוחד
מ ת נ ה למשפחה…לחברה…
מ ת נ ה לכלל ולנו…
מ ת נ ה שנגדעה!!
על פתיל יצירה שכבה ללא טעם
ואשר יתמזג עד הנצח עם קולות הברק והרעם,
ואשר ירשום עקבותיו וינציח חיוך אחרון
ואשר ייחרט עמוק בנבכי הלב והזכרון.

ואשר תמיד יפרח ולעולם לא יקמול
כאילו לא חלפו להם 10- שנים והיית איתנו אתמול…

דינה סולימן – האן
מחנכת של אורי בכיתות היסוד